24 November 2008

Barack Obama: predikbroeder, ziener

Ga naar overzicht

Deel op:

e Amerikanen hebben als president een prediker gekozen: een man die de regelen van de preekkunst beheerst, die bezielt en overtuigt. Geen wonder dat ook de dominicaanse wereld opgetogen is. 'Misschien weet hij niet zo veel, maar hij heeft iets gezíen.’

Bert Robben, die 22 jaar lang eindredacteur was van preektijdschrift Kerugma, lepelt de preeklessen van vroeger zo op. 'Je moest verstaanbaar spreken, dat op de eerste plaats. Vervolgens werd ons geleerd dat het niet te ingewikkeld moest zijn, in compacte zinnen. Spreek-zinnen, geen geschreven taal. Je moest je eigen stijl durven te kiezen, je moest helder argumenteren en je moest de lijn van het verhaal steeds even terughalen. Repetitio, heet dat volgens de retorica. Obama is op alle punten overtuigend.’

Dit is de volledige acceptance-speech na de gewonnen verkiezingen. Klik om het filmpje te starten.

Uit het hart
Barack Obama zou van de Nederlandse leden van de orde der predikers zo een tien voor poimeniek op zijn rapport krijgen. 'Ik heb me door zijn spreken laten meenemen’, zegt oud-leraar en oud-provinciaal Piet Struik o.p. 'Daardoor heb ik helemaal niet meer op zijn techniek gelet. Obama hanteert Bijbelse taal en een Bijbels visioen: dat de bevrijding zal komen, voor heel het volk. Zijn taal lijkt dieper te gaan dan die van veel Amerikaanse televisiedominees. Alsof het echt door hem heen is gegaan. Hij spreekt uit het hart, al hoor je ook dat hij voorzichtig is. Dat moet hij ook wel zijn, als politicus.’

Pro-life
'Obama kan door geen enkele dominicaan gesteund worden, meent Teemu Heiramo o.p. uit Finland, 'want onze roeping is de zoektocht naar Waarheid en de zijne is dat niet’. Het is een van de weinige kritische reacties op de site van de dominicanen in Amerika, waar een heel aantal reacties uit eigen land en de rest van de dominicaanse wereld verzamelt staat. De Finse dominicaan verafschuwt Obama om zijn abortusstandpunt, net als de Amerikaanse curiekardinaal Stafford onlangs in weinig subtiele bewoordingen stelde.
De vele positieve reacties komen uit de hele dominicaanse wereld; het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Europa. 'Een figuur van  hoop voor de hele mensheid’, laat oud-magister Timothy Radcliffe weten.

Ziener
Jan Nieuwenhuis o.p., jarenlang een bewonderd voorganger in de Amsterdamse Dominicusgemeente, vindt Obama eerder een ziener dan een prediker. 'Het gaat niet om het weten, maar om het zien’, zegt hij.
'Obama is een visionair: iemand die al iets gezien heeft van hoe het zijn kan, of hoe het zijn moet. Hij doet meer dan hoop geven: hij roept richting op. Ik ben natuurlijk een ouwe teutebel, maar dat lijkt toch erg veel op het boek Openbaring, waarin voorzien wordt dat het kwade zal verliezen en het goede zal overwinnen, in de gestalte van een kwetsbaar lam.’

Yes we can
Barack Obama spreekt in religieus getinte taal. 'Zo lang we ademen is er hoop’, zei hij in zijn overwinningstoespraak, die overigens – heel slim – helemaal niet triomfantelijk van toon was. En: 'Out of many we are one’ (zie het filmpje vanaf de vijftiende minuut).
Daarbij spreekt hij steeds in wij-zinnen. Hij zegt niet dat hij het gaat doen, maar dat we het zelf kunnen, en dat hij dan zal helpen. Jan Nieuwenhuis moet daarbij aan het evangelie van Johannes denken. 'Jezus trad ook zo op’, zei hij. 'Hij stak mensen de hand toe en zei: ja, jij kunt het, ik sta achter je. Dat is ook wat God is: God moet gedaan worden. Als Hij niet gedaan wordt, is Hij er niet. Yes we can.’