29 September 2008

Broederenkerk Zutphen

Ga naar overzicht

Deel op:

e Broederenkerk aan de Brink in Zutphen is een van de weinig goed bewaarde kloosterkerken die Nederland rijk is. Het gebouw is in gebruik als openbare bibliotheek.

Rond 1306 – 1307 is de Broederenkerk gebouwd als kloosterkerk van de dominicaner minderenbroeders of ‘predikheren’. Deze kloosterorde van bedelmonniken vestigde zich in 1288 in Zutphen.

Gravin Margaretha van Gelre (echtgenote van graaf Reinoud van Gelre), schonk in 1293 een voormalig grafelijk terrein om een nieuw klooster te stichten. De rijke gewelfschilderingen dateren uit de eerste helft van de 16e eeuw en zijn onlangs bij de laatste restauratie hersteld. Er zijn veel familiewapens te zien van de Zutphense stedelijke patriciërsfamilies die als ‘sponsors’ de dominicaner orde steunden.

In 1772 ontwierp de stadsarchitect Wittenberg op de kerk een charmant torentje waarin een klok werd gehangen. Deze poortersklok luidt nog altijd van kwart voor tien tot tien uur ’s avonds als signaal dat de poorten van de stad gaan sluiten. In Zutphen kende men de tijdsaanduiding van 21.38 uur: “’t is klik veur de Breure”. Het slagmechaniek van het poortersklokje gaf zeven minuten voordat de klok begon te slaan altijd een klik te horen.

Veel afbeeldingen van Dominicaanse heiligen en familiewapens van vooraanstaande Zutphense families vormen een fraaie herinnering aan vervlogen tijden. Na jaren van leegstand na 1970 kocht de gemeente Zutphen in 1980 het gebouw, waarna de openbare bibliotheek er een bijzonder onderkomen vond. In 2001 werd een grondige restauratie van het kerkgebouw afgerond

Geschreven door Ria Hofstede, tekst en foto’s overgenomen uit ‘Presenteerblad’, het blad van het rectoraat Thomas van Aquino in Zwolle.

Er zijn meer voormalige dominicaanse kerken omgebouwd tot boekenpaleizen, zoals in Maastricht en over enige tijd ook in Zwolle.