03 Januari 2008

'Een metgezel in gelovig leven’

Ga naar overzicht

Deel op:

ind 2007 werd de 125e jaargang van het Tijdschrift voor Geloof Onderweg voltooid. Het blad, dat volgens hoofdredacteur Ernst Marijnissen o.p. 'een metgezel in gelovig leven’ wil zijn, weerspiegelt de recente geschiedenis van de kerk in Nederland.

de-rozenkrans-1900In 1879 begon het blad als 'de Rozenkrans’ ('onder redactie van een Pater der Predikheerenorde, met kerkelijke goedkeuring’, zoals het omslag meldde).

In 1958 ging het 'Tijdschrift voor het gezin’ heten, en in 1986 kreeg het de huidige titel: 'Tijdschrift voor Geloof Onderweg’. Van de 11.000 abonnees van begin jaren tachtig zijn er nu nog 1100 over.

De geschiedenis van het tijdschrift leest als de geschiedenis van de Nederlandse katholieke kerk in een notendop.

Het blad was oorspronkelijk bedoeld om 'door onderhoudende lectuur de lezers een aangename verpozing te schenken, hopende de liefde voor de Rozenkrans levendig te houden’. Paus Leo XIII (1878-1903) stimuleerde het bidden van de Rozenkrans, die Maria zelf aan de heilige Dominicus gegeven zou hebben.

Begin jaren twintig van de twintigste eeuw had het blad al iets van de insteek die het nu nog heeft: het wilde de lezers niet bekeren, maar dichterbij het geloof en de schoonheid ervan brengen.

Overigens moeten we ons daar inhoudelijk niet al te veel van voorstellen, want het bleef een blad voor gewone katholieken. De vragenrubriek bijvoorbeeld ging zelden dieper dan vragen over het verdienen van aflaten en het verminderen van schulden.

In de oorlog werd ook De Rozenkrans getroffen door het publicatieverbod van de bezetters. Daarna probeerde men de draad weer op te pakken. Kees Linnebank o.p., een oud-legeraalmoezenier, verbond het blad met de door hem opgerichte Rozenkranskruistocht, voor 'Kruisvaarders van de Rozenkrans, gemobiliseerd als de Nederlandse Geestelijke Strijdkrachten, die zich moesten melden op het Hoofdkwartier van de Kruistocht te Huissen’.

Eind jaren vijftig werd het blad omgedoopt tot 'Tijdschrift voor het gezin’. De Rozenkrans werd minder gebeden en de redactie kwam in handen van de dominicanen van Het Steiger in Rotterdam, die hun pastorale ervaring inbrachten. Zij wilden op een toegankelijke manier ingewikkelde geloofszaken bespreken.

Sinds 1986 heet het blad 'Tijdschrift voor Geloof Onderweg’, want 'het geloof wordt echt in het samen zoeken en spreken in het leven van alledag’, aldus de redactie.

Ernst Marijnissen o.p.

Twintig jaar later ligt het focus van het blad bij de Bijbelse verhalen, maar is het uitgangspunt hetzelfde. De huidige hoofdredacteur, exegeet en catecheet Ernst Marijnissen o.p.: 'We willen de lezers thuis laten komen bij de symbolische taal van de Bijbel. Mensen moeten vertrouwd raken met de “tweede taal”, om het geloof te verbinden met het leven van nu’.

Volgens Marijnissen is er een belangrijk verschil tussen preken en verkondigen. De redactie wil lezers niets opleggen, maar hen stof tot nadenken bieden. 'We zijn er voor gewone mensen’, zegt hij. 'We willen een metgezel zijn in hun gelovig leven.’

En dat lukt ook, gezien de positieve reacties die de redactie krijgt. Niettemin krimpt het lezersbestand en de toekomst is ongewis. 'We kunnen het nog een paar jaar volhouden’, zegt Marijnissen, die zelf ook de leeftijd der sterken heeft bereikt.

'En dan? Dat weten we nog niet. Misschien staan we op hetzelfde punt als de uitgeputte vissers uit Johannes 21, tegen wie Jezus zegt: “Gooi het over een andere boeg”.’

*

tgo-jan-1Tijdschrift voor Geloof Onderweg
Tweemaandelijks tijdschrift voor bezinning over gelovig leven vandaag vanuit dominicaans milieu.
Administratie: Nico Wilbrink o.p.
Oude Kleefsebaan 2
6571 BG BERG EN DAL,
tel.: 024-6842339
Kosten per jaar € 9,-