In memoriam

Ter gedachtenis aan Maria Lamers

k wil laten zien waar ik voor sta.’ Dat zei Maria Lamers toen zij op 24 oktober 1999, samen met achttien anderen, haar eerste professie aflegde als lid van de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland.

Het was ook het motto van de wake waarmee de leden van de DLN op 6 april 2006 in Huissen afscheid namen van hun medezuster Maria Lamers. Maria kwam de zaterdag ervoor bij een auto-ongeluk om het leven. Zij werd 50 jaar.

Maria Lamers was in 1999 een van de oprichters van de DLN. Geboren en getogen in Huissen was zij op velerlei wijze betrokken bij dominicaanse activiteiten aldaar. Het Huissense dominicanenconvent, de regionale dominicaanse familiegroep, de kapelgemeenschap en cantorij profiteerden van haar liturgische, muzikale en organisatorische talenten.

Zij was, zo zei prior Anton Boks in de overweging tijdens haar uitvaart, “prediker in hart en nieren. Met haar fluit, met haar stem, met haar voorbeelden en verhalen.” Vriendschap en belangstelling voor mensen stonden hoog in haar vaandel. En zij stond voor de dominicaanse zaak. “Op eigen wijze had Maria vertrouwen in de dominicaanse beweging. Het dominicaanse verhaal moet dóórgaan, vond ze. We moeten werken aan de toekomst, hoe deze toekomst ook zal zijn”, zo verwoordde Karin Bornhijm namens de DLN tijdens de avondwake Maria’s inzet.

De Dominicaanse Lekengemeenschap en allen die haar lief waren, eren Maria Lamers door in haar voetspoor verder te gaan. Haar gedachtenis zij tot zegen