11 Juni 2004

Bundel: De weg van Dominicus

Ga naar overzicht

Deel op:

e weg van Dominicus, Predikers in de schijnwerpers (2004). Bundel van vijf lezingen over Dominicus en enkele van zijn prominente volgelingen door de eeuwen heen, zoals Thomas van Aquino, Meister Eckhardt en Edward Schillebeeckx. Met bijdragen van Ignace D’hert, Ad Willems, Marcel Braekers, Marit Monteiro en Piet Struik.

In de onrustige periode rond de overgang van de twaalfde naar de dertiende eeuw liet Dominicus de Guzmán (ca. 1172-1221), telg uit een Spaanse adellijke familie, zich raken door zoekende en samenscholende mensen die de wantoestanden in kerk en samenleving van die tijd aan de kaak stelden; niet alleen door hun woorden, maar vooral door hun levenswijze. Dominicus ging met hen de dialoog aan en in de confrontatie met de maatschappelijke en religieuze bewegingen van die jaren stichtte hij zijn ‘orde der predikers’. Deze ‘dominicaanse beweging’ was enerzijds een reactie op de toenmalige samenleving en de gevestigde kerkelijke organisatie, anderzijds bleef Dominicus met zijn orde binnen de bestaande kerkelijke structuur.

In De weg van Dominicus worden aan de hand van Dominicus en enkele van zijn prominente volgelingen zoals Thomas van Aquino, Meister Eckhardt en Edward Schillebeeckx – de karakteristieken belicht van de weg die de orde gaat: kennis, innerlijkheid en betrokkenheid bij de maatschappij.
Ook wordt de levensgeschiedenis beschreven van een tweetal internationaal minder bekende, maar markante Nederlandse dominicanen uit de twintigste eeuw: Cas Terburg en Karel Pauwels.

In de laatste bijdrage komen de voor de dominicanen met de uitbreiding van Europa samenhangende uitdagingen aan de orde. Duidelijk wordt dat zij, zoals eertijds Dominicus, openstaan voor nieuwe richtingen die zich in de huidige tijd aan hen voordoen.

Valkhof Pers, 2004, ISBN 90 5625 185 6.

Klik hier om te bestellen bij de uitgever

Klik hier om naar de website van het Albertinumgenootschap te gaan.