In memoriam

In memoriam Karl Derksen (1937-2002)

aandag 10 juni 2002 overleed Karl in de vroege morgen in de Brigittenstraat in Utrecht, in de communiteit waar hij – na de Pasteurstraat en de Tolsteegsingel – jarenlang als een 'leefgezel’ van velen invulling gegeven had aan zijn grote inzet voor gerechtigheid en vrede in huis en daarbuiten.

Karl, geboren op 24 juli 1937 in ’s Herenberg uit Duitse ouders – die vanwege het werk bij een Nederlands bedrijf naar Nederland gekomen waren – kreeg van kindsafaan thuis zijn
afkeer van het fascisme bijgebracht. En het lag dan ook voor de hand, dat hij heel vroeg lid werd van Kerk en Vrede en actief betrokken was bij Christenen voor het socialisme.
Ik herinner me, hoe Karl tijdens de exegeselessen van pater Cools, waar deze zei: ‘De protestanten kijken hier anders tegenaan’, met regelmaat protesteerde: ‘Pater Cools, zo praat je niet over onze broeders en zusters van de reformatie.’, waarop Cools dan weer zei: ‘Onze andersdenkende broeders en zusters…’

Een magneet
Karl was van een man van de dialoog, die zeer veel respect had voor andere meningen en tegelijk eindeloos trouw was aan en solidair met mensen. Hij had een ‘magneet’ voor mensen. Het was altijd verrijkend om met Karl te praten, want hij was geïnteresseerd in de ander en hij wist je verder te helpen. Het huis aan de Brigittenstraat was dan ook een zeer open huis, waar mensen overal vandaan welkom waren, en waar alsmaar plannen gemaakt werden om de dialoog tussen Oost en West en tussen Noord en Zuid te bevorderen. De tafelkleden met daarop de handtekeningen van gasten uit de hele wereld laten iets zien van de velen die daar een gastvrij onthaal vonden.

Deze wereld omgekeerd
Karl was alle 18 jaargangen redactielid van OPTIEK. Van het huidige DOMINICAANS PERSPECTIEF was hij het eerste jaar lid van de redactie en daarna lid van de redactieraad. En dat zegt ook iets van Karls visie op orde en kloosterleven. Vele keren heeft hij gesproken over het ‘her-stichten’ van de orde. Ik citeer een stukje van Karl’s hand uit Dominicaans Perspectief (1994): ‘Kloosterlingen en leken komen samen veel gemakkelijker tot de ontdekking wat leven volgens de evangelische raden zou kunnen betekenen. Gaat het bij de geloften van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid eigenlijk niet om het kiezen voor een levenswijze die telkens weer moet herinneren aan het feit, dat het in en met onze maatschappij anders moet en anders kan op de wezenlijke terreinen van macht, bezit en seksualiteit? Kan het leven volgens de evangelische raden niet heel gemakkelijk in verband gebracht worden met deze wereld omgekeerd?’

Aanwezigheid
Karl is ons op vele terreinen voorgegaan. Hij is onvermoeibaar bezig geweest met zich in te zetten voor gerechtigheid en vrede, met daarbij heel veel aandacht en belangstelling voor mensen, die hij ontmoette.
Het is onvoorstelbaar dat hij niet meer onder ons is. En toch is hij in ons aanwezig. Mogen wij het vele goede, wat hij in ons gezaaid heeft tot leven laten komen!
Karl, heel veel dank voor wie jij was! Moge jij zijn bij die BRON-van-alle- leven!

Ben Vocking o.p.