Leestijd 2 min

Agenda

13 November 2018

Middag over 'rozenhoedje' in Rotterdam

Over geschiedenis en het ontstaan en gebruik van iconen wordt op 1 december in de Steigerkerk Rotterdam verteld door Thomas Breukel van Iconenatelier In een zachte bries.

Leestijd 1 min

Agenda

12 November 2018

Samen kerstliederen zingen in de Dominicanenkerk

Iedereen is zondag 16 december om 19.00 uur welkom in de Dominicanenkerk Zwolle. Dan worden een uur lang in een sfeervolle omgeving bekende kerstliederen gezongen.

Leestijd 2 min

Agenda

29 Oktober 2018

Allerzielen: omzien naar de onzen

Op Allerzielen worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht, en de anderen in stilte. Hier vindt u de namen en gezichten van overledenen uit de dominicaanse familie.

Leestijd 2 min

Agenda

25 Oktober 2018

Twee lezingen over de Moderne Devotie

Mink de Vries geeft in Rotterdam twee lezingen voor het Leerhuis Spiritualiteit.

Leestijd 1 min

Agenda

25 Oktober 2018

Ontmoeting rondom een preek van Meister Eckhart

Op zaterdagmiddag 10 november van 14.30 uur tot 16.30 uur in Rotterdam.

Leestijd 1 min

Agenda

23 Oktober 2018

Lezing: Thomas van Aquino en reliekverering

Anton ten Klooster geeft in het Catharijnenconvent Utrecht op 22 november om 14.00u een college over de beroemde middeleeuwse dominicaan Thomas van Aquino. Wat schreef hij over relieken en hoe werd er na zijn dood met zijn eigen stoffelijke overblijfselen omgegaan?

Leestijd 5 min

Agenda

17 Oktober 2018

Albertinumlezingen over Heilige Boeken

De tweede cyclus lezingen van dit seizoen van het Nijmeegse Albertinumgenootschap vindt plaats op vier donderdagavonden in november. Sprekers zijn Dick Akerboom, Emile Schrijver, Nicolet Boekhoff-van der Voort en Paul van Geest.

Leestijd 2 min

Agenda

16 Oktober 2018

De Ommegang: kunstproject in Haarlem

De Kloostergangen in het stadhuis van Haarlem waren vroeger deel van een dominicanenklooster. Hier wordt in november een spirituele ommegang gemaakt.

Leestijd 2 min

Agenda

12 Oktober 2018

Priester- en diakenwijding van twee broeders

Op 17 november wordt in Rotterdam Richard Steenvoorde tot priester en Stefan Mangnus tot diaken gewijd door mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam. Wees welkom!

Leestijd 5 min

Agenda

12 Oktober 2018

Professieviering lekendominicanen in Zwolle

Vier lekendominicanen doen dit jaar hun tijdelijke professie in de Orde, en één bekrachtigt haar professie. Dat gebeurt in een viering in de Dominicanenkerk Zwolle op 28 oktober om 15.00u. Wees welkom!

Leestijd 2 min

Agenda

08 Oktober 2018

Dominicaanse Ontmoetingen Rijnmond

Drie keer per jaar is er een Dominicaanse Ontmoeting. Met een maaltijd, het uitdiepen van een thema waarbij we elkaar bevragen en uitdagen, een Podium voor Vraag & Aanbod, vespers en ruimte voor persoonlijke uitwisseling.

Leestijd 1 min

Agenda

05 Oktober 2018

Dominicaanse vesper in de Haagse Kloosterkerk

In de befaamde (voormalige dominicaanse) Kloosterkerk in Den Haag wordt op 14 oktober om 17.00u een dominicaanse vesper gehouden.

Leestijd 2 min

Agenda

03 Oktober 2018

Zin in ouder worden

Een avond in Plein van Siena Amsterdam, over de positieve, aantrekkelijke kanten van ouder worden.

Leestijd 2 min

Agenda

02 Oktober 2018

Lauridsen korenfestival in Zwolle

Op zaterdag 3 november is er een Lauridsen Korenfestival in het Dominicanenklooster in Zwolle. Zes koren uit de regio voeren werken uit van de Amerikaanse componist, die speciaal hiervoor naar Zwolle komt. Een bijzonder festival!

Leestijd 1 min

Agenda

24 September 2018

Dominicaanse Vesper in het Steiger Rotterdam

Iedere eerste vrijdag van de maand bidt Dominicaans Rijnmond om half acht ’s-avonds de vesper in de Dagkerk van het Steiger. Op 5 oktober nemen we na een lange zomer de draad weer op.

Leestijd 1 min

Agenda

19 September 2018

Antoniuskerk Utrecht aan eredienst onttrokken

De Antoniuskerk aan de Kanaalstraat in de Utrechtse wijk Lombok, vroeger een dominicaanse parochie, wordt aan de eredienst onttrokken in een viering op 29 september.

Leestijd 2 min

Agenda

14 September 2018

Wat zeg ik eigenlijk als ik 'God' zeg?

Op vier dinsdagavonden geeft Leo de Jong o.p. in de Franciscuskerk in Oudewater een cursus ‘spiritualiteit en mystiek op straatniveau’. Van 16 oktober tot en met 13 november.

Leestijd 1 min

Agenda

14 September 2018

Zo kan het licht erin, een middag over Leonard Cohen

Leonard Cohen was een dichter en zanger die de vragen naar zin en onzin, liefde en lijden niet uit de weg ging. Op deze middag van het Leerhuis Spiritualiteit in Rotterdam luisteren wij naar zeven van zijn mooiste liederen en tussendoor wordt er over zijn leven verteld.