Leestijd 2 min

Boeken

04 April 2017

Homo Sapiens

Homo Sapiens. Thomas van Aquino en de vraag naar de mens is een bundel van het Thijmgenootschap onder redactie van prof. Rudi te Velde, op basis van voordrachten in de Summerschool 2016 over Thomas, aan de UvA.

Leestijd 1 min

Boeken

30 Maart 2017

Leven van wat komt

Op basis van omvattend onderzoek en talrijke gesprekken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, en nauw aansluitend op gedachten van paus Franciscus, presenteert dit boek een bevrijdende omgang met de brandende maatschappelijke kwesties van deze tijd.

Leestijd 3 min

Boeken

08 Maart 2017

Een opmerkelijk schilderij in Zwolle

Dominicaan en Thomaskenner Stefan Mangnus bestudeerde het wonderlijke schilderij De triomf van Thomas van Aquino. Zijn inleiding is op deze website te lezen. ‘Net als Thomas’ theologie vraagt het schilderij kalm en aandachtig kijken.’

Leestijd 1 min

Boeken

08 Maart 2017

De triomf van Thomas van Aquino

Dit boek vertelt de fascinerende ontstaansgeschiedenis van het grote schilderij De triomf van Thomas van Aquino in Zwolle, tegen de achtergrond van katholieke herleving, neothomisme en vernieuwing van de kerkelijke kunst.

Leestijd 1 min

Boeken

23 Januari 2017

'Sint Dominicus en de Orde der Predikers'

De belangstelling voor de Orde der Predikers was aanleiding voor twee nieuwe uitgaven over de bronnen ervan. Een ervan is deze toegankelijke geschiedschrijving van de Orde, geschreven door de Engelse dominicaan Richard Finn.

Leestijd 2 min

Boeken

23 Januari 2017

Dominicus ontmoeten

Vanwege het achtste eeuwfeest en de belangstelling voor de Orde lieten de Nederlandse dominicanen een veelgeprezen biografie van Dominicus vertalen, geschreven door de Duitse broeder Paul Hellmeier.  

Leestijd 1 min

Boeken

18 Januari 2017

middeleeuwse dominicanen

Die deutschen Dominikaner und Dominikanerinnen im Mittelalter’ is een dikke bundel artikelen over de geschiedenis waar de Nederlandse broeders en zusters ook een tijd deel van zijn geweest. De Nederlandse historicus Guus Bary schreef er dan ook een bijdrage voor.  

Leestijd 2 min

Boeken

10 Januari 2017

Zondagskind

Zondagskind Dominicus Guzman is een herdrukte brochure van Thom Breukel over bidden met Dominicus en zijn negen gebedshoudingen. Op de oneven maandagavonden in Amsterdam zelf te ervaren.  

Leestijd 1 min

Boeken

10 November 2016

Tussen waarheid en wijsheid

Een boek over de waarheidsvraag in het licht van religieuze diversiteit. Met bijdragen van Erik Borgman, André Lascaris, Holkje van der Veer en Peter Nissen. Redactie: Manuela Kalsky en André van der Braak.  

Leestijd 4 min

Boeken

02 November 2016

Hij is mens geworden. Dominicaanse preken

Vanwege het 800-jarig bestaan van de Orde stelde Jan Groot een prekenboek samen van het preekteam van pastores en theologen (v/m) van de Dominicanenkerk in Zwolle, die in advent- en vastentijd een eigen spoor volgt. Evert van den Berg bespreekt de uitgave.

Leestijd 2 min

Boeken

06 September 2016

Predikbroeders in woord en daad

Predikbroeders in woord en daad gaat over de dominicanen in Vlaanderen in de twintigste eeuw. De bundel verschijnt binnenkort bij uitgeverij Halewijn en is nu al te bestellen.

Leestijd 3 min

Boeken

03 Augustus 2016

'Aan de andere kant van het zwijgen'

Een dominicaans jaarleesboek, dat is deze bundel van inspiratieteksten die vorige maand is uitgegeven door de Duitse dominicanen. Hans Rutten las het en zegt ronduit: ‘Een prachtboek’.

Leestijd 2 min

Boeken

22 Juni 2016

Meister Eckhart

'Op zoek naar de goddelijke essentie' is de ondertitel van dit nieuw verschenen boek, een vraaggesprek met de Zwitserse...

Leestijd 1 min

Boeken

24 April 2016

Islamisme

In dit boek brengt de Vlaamse dominicaan en islamoloog Emilio Platti de radicale islam in kaart.

Leestijd 1 min

Boeken

10 Maart 2016

Veer-kracht, spiritueel leven met een bijzonder lichaam

Veer-kracht, spiritueel leven met een bijzonder lichaam, is het tweede boek van dominicanes Holkje van der Veer.

Leestijd 2 min

Boeken

20 Januari 2016

Heruitgave boek Timothy Radcliffe over geloof

Waarom ik christen ben’ is de titel van de heruitgave van ‘What’s the point of being Christian?’van Timothy Radcliffe, voormalig magister-generaal van de dominicanen. ‘Het mysterie van het geloof zo licht houden, dat kunnen alleen de heel groten’, schrijft Trouw.

Leestijd 6 min

Boeken

07 December 2015

Waar blijft de kerk? Een leeservaring

Het is ‘een liefdesverklaring aan de kerk’, zegt theoloog en lekendominicaan Erik Borgman over zijn nieuwe boek. Arjan Broers las het en worstelde ermee.  

Leestijd 2 min

Boeken

02 December 2015

Boek over Rosastichting zusters Neerbosch

‘Het verleden voorbij, de toekomst tegemoet’. Dat is de titel van een boek dat Ad Lansink maakte voor de dominicanessen van Neerbosch, over de geschiedenis van de Rosastichting naar het nieuwe zorgcentrum Huize Rosa.