Augustus

08
Aug

Lekendominicanen Vlaanderen van start

13
Aug

Begin pelgrimstocht dominicanen naar Rotterdam

30
Aug

Bijspijkerdagen Theologie en Religiestudies

September

20
Sep

Begin Dominicus Bijbelleerhuis Utrecht

25
Sep

Reis naar Macedonië in september

30
Sep

Talkshow en vespers in Leeuwarden Culturele Hoofdstad

Oktober

13

Zendag met Ton Lathouwers in Rotterdam