Augustus

30
Aug

Bijspijkerdagen Theologie en Religiestudies

September

01
Sep

Retraitedag Op adem komen

04
Sep

Open leesgroep Dominicus Utrecht

16
Sep

Professieviering van broeders op 16 september

20
Sep

Begin Dominicus Bijbelleerhuis Utrecht

Lezingenserie: Economie van het genoeg

25
Sep

Reis naar Macedonië in september

30
Sep

Talkshow en vespers in Leeuwarden Culturele Hoofdstad

Oktober

09

Opening 'De Herberg' in Huissen

13

Zendag met Ton Lathouwers in Rotterdam