21 Maart 2018

Necrologie van de Nederlandse dominicanen

Ga naar overzicht

1 min

Deel op:

ominicanen noemen hun overleden broeders elk jaar op hun sterfdag, in het koorgebed. Deze necrologie bevat de namen en sterfdata van 1965-2017.

De constituties van de Orde bevelen dagelijks gebed aan:

16. De broeders moeten trouw de herinnering levend houden aan hen, die hen in de familie van de H.Dominicus zijn voorafgegaan en die hun ‘door hun leven een voorbeeld, door hun verbondenheid medeleven en door hun voorspraak hulp bieden’. Zij moeten aandacht schenken aan hun daden en leer en deze verspreiden. Bovendien moet voor de overleden broeders worden gebeden.

72. Tenminste eenmaal per dag zullen de broeders gezamenlijk psalm 130 bidden voor de overleden confraters en weldoeners.

In de bijgevoegde pdf staat deze psalm, in de bewerkte versie van Wim Bronkhorst o.p. U kunt deze lijst printen en in uw eigen gebed gebruiken.

De lijst bevat alle namen, leeftijden en sterfdata van broeders tussen 1965 en 2017.

Wijzigingen of aanvullingen of correcties? Stuur een e-mail.

Klik hier voor de Necrologie van de Nederlandse Provincie

wapen drieslag