02 Juni 2015

Huissen wordt vormingshuis dominicanen

Ga naar overzicht

2 min

Deel op:

et Dominicanenklooster in Huissen wordt per 1 januari 2016 het vormingshuis voor de nieuwe broeders dominicanen. In september beginnen opnieuw twee jonge(re) mannen aan hun noviciaat.

René Dinklo o.p. provinciaal overste van de Nederlandse dominicanen

Onlangs besloot het kapittel intermedium, een beraad tussen de vierjaarlijkse kapittels in, voor de vestiging van een vormingshuis in Huissen. Vanwege de voorzichtige heropleving van de Orde in Nederland is er weer een plek nodig waar &studenten’ na hun noviciaat in Engeland wonen en werken. De periode van de tijdelijke tot aan de eeuwige professie duurt in principe drie jaar.

Inmiddels hebben twee broeders (Matthijs en Richard) hun tijdelijke professie gedaan, volgt Stefan het noviciaat in Cambridge en hebben Michael en Sven toestemming gekregen van de provinciaal overste om in september 2015 aan hun noviciaat te beginnen. Michael leefde al enige tijd mee met de dominicanen in Zwolle. Het is voor het eerst sinds het intreden van de huidige provinciaal overste René Dinklo, in 1994, dat de Nederlandse provincie nieuwgeprofeste broeders heeft.

In Huissen, waar onlangs de nieuwgekozen prior Gerard Braks o.p. zijn intrek nam, zullen aanpassingen aan het huis gedaan worden, zodat studenten, communiteit en het vormingscentrum op een goede manier kunnen samenleven en -werken.

In vroeger tijden was het klooster in Huissen de plek voor het noviciaat. Na het eerste oriënterende jaar trokken de student-dominicanen dan eerst naar Zwolle voor de filosofiestudie, en daarna naar Nijmegen (het Albertinum) voor theologie. Sinds 2013 werken de Nederlandse dominicanen voor het noviciaat samen met de Engelse broeders.

*

Eerder verscheen: Derde novice voor Nederlandse dominicanen