23 Mei 2011

Wat doet de DLN?

Ga naar overzicht

3 min

Deel op:

e Dominicaanse Lekengemeenschap deelt in de zending van de dominicanenorde 'om Gods aanwezigheid aan het licht te brengen en aan anderen te verkondigen’. Deze zending vraagt om persoonlijke inzet op de plaats waar ieder woont, leeft en werkt, maar is ook een gezamenlijke opdracht.

 

Tijdens een retraite

Landelijke vormingsdagen

Viermaal per jaar vinden dagen plaats die in het teken staan van verdieping van de dominicaanse spiritualiteit, van studie ter wille van de zending en van versterking van de onderlinge zuster- en broederschap.
Door uitwisseling, gesprek en studie komen we vragen in kerk en samenleving op het spoor die voor ons van belang zijn. Thema’s zijn onder meer: de betekenis van Bijbel, inzet voor de samenleving, inspirerende mensen in de dominicaanse traditie, de relatie met andere dominicaanse verbanden.
Naast deze landelijke vormingsdagen nemen DLN-leden ook deel aan studie-, vormings- en ontmoetingsbijeenkomsten van andere dominicaanse projecten en geledingen.

Retraite

De jaarlijkse retraite in oktober, vlak voor het professiefeest, biedt de mogelijkheid om langer en dieper stil te staan bij onderwerpen die voor ons van wezensbelang zijn, zoals zending, professie, gebed, onze plaats in de samenleving, stilte. Gezamenlijke bezinning op teksten uit de Bijbel is een vast onderdeel.

Seizoensopening september 2010, Utrecht

Vieren en feesten

Liturgie, bezinning en gebed horen bij élke samenkomst van de DLN. We (s)preken graag en (soms te) veel. We zingen ook graag!
Een bijzondere viering is de professieviering, elk jaar in oktober of november. Tijdens deze viering, die beurtelings in een andere dominicaanse kerk of kapel wordt gehouden, spreken nieuwe leden hun eerste gelofte uit en bekrachtigen anderen, na minimaal drie jaar lidmaatschap, hun eerste professie. Na de viering wordt het feest nog enige tijd voortgezet.
Een andere feestelijke samenkomst is de opening van het werkseizoen, begin september: met gebed en bezinning, een toespraak van de voorzitter én een gezellige samenkomst die intussen als ‘pannenkoekenfeest’ te boek staat.

Vergaderen

Dominicanen zijn gesteld op democratie. We geloven er zelfs in. We willen actief zoeken naar wat aan onze roeping beantwoordt en wat voor de gemeenschap en haar leden weldadig is.
Tijdens de jaarvergadering in december wordt de koers van de DLN bepaald en worden nieuwe bestuursleden gekozen. Tijdens de landelijke vormingsdagen vinden korte vergaderingen plaats, bedoeld om lopende zaken af te handelen.

Regionale activiteiten

Jakob van der Beek (rechts) wint ‘de trofee’, seizoensopening september 2010. Herkomst en doel van de trofee is niemand helemaal duidelijk.

Er zijn vier regio’s ontstaan: de Regio Midden rond Utrecht, de Regio West rond Rotterdam, de Regio Oost/Noord met Zwolle als kern, en de Regio Zuid (Noord-Brabant, Limburg). De plaatselijke situatie, de talenten, interesses en praktische mogelijkheden van individuele leden bepalen de aard en het aantal activiteiten in deze regio’s.

Men organiseert bijvoorbeeld themabijeenkomsten, maandelijkse vespers of werkt mee aan de organisatie hiervan, of komt bijeen in leesgroepen. Regio’s zijn ook een goede plaats om onderling wel en wee te delen.